Celkem 0 položek
0 Kč

REMEI impregnace přírodního kamene

Impregnace přírodního kamene REMEI se používá jako hydrofobní prostředek pro savé přírodní kameny. Výrazně snižuje nasákavost podkladu a vytváří dobrý perlinkový efekt na povrchu krátce po aplikaci. Díky tomu mají impregnované povrchy dobrou ochranu proti běžnému znečištění. Impregnace přírodního kamene REMEI se používá tam, kde je podklad velmi savý a/nebo je požadována méně intenzivní hydrofobní úprava.

Zobrazit varianty produktu

Varianty produktu

1000 ml 388 Kč vč. DPH  ks
5 kg 1 664 Kč vč. DPH  ks
20 kg 6 389 Kč vč. DPH  ks

Impregnace přírodního kamene REMEI se používá jako hydrofobní prostředek pro savé přírodní kameny. Výrazně snižuje nasákavost podkladu a vytváří dobrý perlinkový efekt na povrchu krátce po aplikaci. Díky tomu mají impregnované povrchy dobrou ochranu proti běžnému znečištění. Impregnace přírodního kamene REMEI se používá tam, kde je podklad velmi savý a/nebo je požadována méně intenzivní hydrofobní úprava.

 

 • Vhodné pro použití na: všechny savé přírodní kameny - např. pískovec, žula, travertin, mramor
 • Trvanlivost: 1 rok
 • Skladování: skladujte v chladu a vyvarujte se přímému slunečnímu záření
 • Barva: bezbarvá
 • 1000 ml, 3 kg, 5 kg, 20 kg
 • Charakteristika: barevně neutrální, účinný na mikrotrhliny do 3 mm, snižuje absorpci vody, chrání před rychlým znečištěním

 

Aplikace:

Podklad musí být pevný, čistý a zbavený oleje, mastnoty a jiných zbytků. Na svislé povrchy aplikujte zdola nahoru; měl by být viditelný 15 až 20 cm zrcadlový odtokový závěs. Impregnace přírodního kamene REMEI se dodává připravená k použití a není třeba ji dále ředit. Impregnaci lze nanášet na menší plochy štětcem nebo válečkem, přičemž postup opakujeme, dokud povrch nezůstane několik minut vlhký.

 

Upozornění:

Věnujte prosím pozornost bezpečnostnímu a technickému listu. Během zpracování se vyhněte přímému slunečnímu záření, prachu nebo nečistotám. Nepoužívejte při teplotách pod 4°C, dešti nebo silném větru. Rostliny a keře, stejně jako povrchy a materiály, které nemají být ošetřovány, musí být odpovídajícím způsobem chráněny. Během zpracování je třeba zabránit tvorbě prachu nebo nečistot.

 • H332 Zdraví škodlivý při vdechování
 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru
 • P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P405 Skladujte uzamčené
 • P501 Likvidace obsahu nádoby v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

 

//rychlydotaz
//video