Celkem 0 položek
0 Kč

REMEI Systémový čistič Complete

Systéový čistič REMEI Complete je účinný čisticí koncentrát pro odstraňování organických nečistot, jako jsou řasy, mech a zelený porost. Díky speciální kombinaci účinných látek jsou nečistoty odstraněny do hloubky a automaticky.

Zobrazit varianty produktu

1000 ml 324 Kč vč. DPH  ks

Systémový čistič REMEI Complete je účinný čisticí koncentrát pro odstraňování organických nečistot, jako jsou řasy, mech a zelený porost. Díky speciální kombinaci účinných látek jsou nečistoty odstraněny do hloubky a automaticky.

 

  • Vhodné pro použití na: betonové desky, dlažební kostky, pohledové betonové povrchy, cihly, stěny, přírodní kameny
  • Vhodné k: odstranění mechu, řas a zeleného porostu
  • Účinnost: do 5 m²/1 kg
  • Skladování: chraňte před mrazem a nečistotami
  • Barva: bezbarvá
  • Balení: 1 000 ml, 5 l, 20 l
  • Charakteristika: bez rozpouštědel, hluboce účinný

 

Aplikace:

REMEI SYSTÉMOVÝ ČISTIČ Complete je čisticí koncentrát. Čisticí účinek nastupuje po několika hodinách. Ošetřením zelených ploch přípravkem REMEI SYSTÉMOVÝ ČISTIČ Complete je zelený porost odstraněn díky automatickému, hloubkově působícímu složení. Vyhněte se kontaktu s rostlinami. Pokud se rostliny dostanou do kontaktu s přípravkem, opláchněte je velkým množstvím vody. Nesmí se dostat do rybníků. Zajistěte důkladné, úplné navlhčení. Povrchy by měly být během ošetření suché, jinak může být účinná látka zředěna. Pro čištění normálního zeleného porostu se REMEI SYSTÉMOVÝ ČISTIČ Complete ředí vodou v poměru 1:3. Ošetřované povrchy musí být absolutně suché. REMEI SYSTÉMOVÝ ČISTIČ Complete se bohatě nastříká nebo nastříká na suchý povrch, který má být ošetřen. Bez použití v rostlinných zásobách. Zelené části rostlin, které přijdou do kontaktu s roztokem přípravku, zhnědnou.

 

Upozornění:

Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Udržujte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je. Po použití důkladně omyjte. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Ke stažení:

 

//rychlydotaz
//video